fredag 1 mars 2013

Vandra

Finns ett antal vandringsleder som passerar Järvafältet. Bra inspirationskällor är

Från Naturstig Väsbygård PDF Naturskolan och Floras Trädgård


Floras Trädgård et al 
Finns beskriven hos Sollentuna kommun tanken är att sprida kunskap om odlingslandskapet  

Rekommenderas att även se vilka olika aktiviteter som görs kring gårdarna se http://www.sollentuna.se/Sollentuna-kommun/Se--gora/Ut-i-naturen/Jarvafaltet/Upplevelser/

Järva kulturgårdar
se http://www.jarva.info/
Akalla by http://www.akallaby.se/
Eggeby gård http://www.eggeby.se/
Hästa 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar