måndag 8 april 2013

Fågelskådning

Järvafältet ståtar med en av Sveriges mest aktiva fågelföreningar JOK - Järvafältets Ornitologiska http://www.jokhemsida.se/ förening. Dom annordnar utflykter i närområdet, har vintermatning av fåglar och rapporterar flitigt dom senast sedda fåglarna på fältet.

Våren kommer 

Fortsatt%20v%C3%A4ntan%20p%C3%A5%20v%C3%A5ren
Senaste observerade fåglarna på Södra Järvafältet hittar ni här
http://www.artportalen.se/birds/dagens.asp?lokalid=11616

Exempel på deras fantastiska obs rapport som distribueras på nätet och till medlemmar
http://www.jokhemsida.se/rapport/JOK%20Observationer%20-%20201211.pdf

Fåglar på Järvafältet
http://www.jokhemsida.se/rapport/faglar_pa_jarvafaltet.pdf

Foldern fåglar på Järvfältet
Platser att studera fåglar kring Säbysjön
Karta Norra Järvafältet

Mer om de olika områdena från JOKS web
Gulbrynad sparv som observerades för första gången i Sverige just vid Säbysjöns fågelmatniong 18 jan 2009

Tretåig hackspett vid Brända berget

Svartsnäppa vid Bögs gård

Strömstare vid Ravalen

fredag 1 mars 2013

Vandra

Finns ett antal vandringsleder som passerar Järvafältet. Bra inspirationskällor är

Från Naturstig Väsbygård PDF Naturskolan och Floras Trädgård


Floras Trädgård et al 
Finns beskriven hos Sollentuna kommun tanken är att sprida kunskap om odlingslandskapet  

Rekommenderas att även se vilka olika aktiviteter som görs kring gårdarna se http://www.sollentuna.se/Sollentuna-kommun/Se--gora/Ut-i-naturen/Jarvafaltet/Upplevelser/

Järva kulturgårdar
se http://www.jarva.info/
Akalla by http://www.akallaby.se/
Eggeby gård http://www.eggeby.se/
Hästa