måndag 8 april 2013

Fågelskådning

Järvafältet ståtar med en av Sveriges mest aktiva fågelföreningar JOK - Järvafältets Ornitologiska http://www.jokhemsida.se/ förening. Dom annordnar utflykter i närområdet, har vintermatning av fåglar och rapporterar flitigt dom senast sedda fåglarna på fältet.

Våren kommer 

Fortsatt%20v%C3%A4ntan%20p%C3%A5%20v%C3%A5ren
Senaste observerade fåglarna på Södra Järvafältet hittar ni här
http://www.artportalen.se/birds/dagens.asp?lokalid=11616

Exempel på deras fantastiska obs rapport som distribueras på nätet och till medlemmar
http://www.jokhemsida.se/rapport/JOK%20Observationer%20-%20201211.pdf

Fåglar på Järvafältet
http://www.jokhemsida.se/rapport/faglar_pa_jarvafaltet.pdf

Foldern fåglar på Järvfältet
Platser att studera fåglar kring Säbysjön
Karta Norra Järvafältet

Mer om de olika områdena från JOKS web
Gulbrynad sparv som observerades för första gången i Sverige just vid Säbysjöns fågelmatniong 18 jan 2009

Tretåig hackspett vid Brända berget

Svartsnäppa vid Bögs gård

Strömstare vid Ravalen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar